Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach zajęć z podziałem na poszczególne edukacje znajdują się w zakładce DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (autyzmwszkole.com). W zakładce AUTYZM/ZA/ASD, opisane są symptomy i trudności, w innych, takich jak; POMYSŁY DO IPET oraz REWALIDACJA: ćwiczenia, gry i zabawy związane z trudnościami w szkole, a … Czytaj dalej Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem