Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem