Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową

Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksja rozwojową: Unikać głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie; wskazówka ta dotyczy dzieci młodszych. Jeśli nauczycielowi dla oceny umiejętności ucznia niezbędne jest głośne czytanie, należy przeprowadzić je na przerwie, po zakończeniu lekcji. Ograniczyć czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze wzgl. na omawianą tematykę, akceptować korzystanie z nagrań … Czytaj dalej Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową