eminem
Eminem

„Alternatywą dla chowania w sobie negatywnych myśli i uczuć jest uzewnętrznianie przyczyny poczucia odmienności i sposobu zaradzenia jemu. Dziecko może wykształcić formę nadkompensacji poczucia niedopasowania w sytuacjach społecznych. Polega ona na Continue reading „Zaprzeczenie i arogancja w zespole Aspergera”

Reklamy