Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem

  "Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy i nauczycieli przedmiotu w stosunku do dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera czy ASD (spektrum autyzmu) należą: I. Zadania edukacyjne - w tym obszarze nauczyciel powinien: zapoznać się z treścią orzeczenia do kształcenia specjalnego swojego ucznia i obligatoryjnie ustosunkować się do zaleceń w nim zawartych; zapoznać się również z inną … Czytaj dalej Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem