Wywiad i prezentacja – zajęcia – umiejętności społeczne

Gra Wywiad i prezentacja pozwala dzieciom nabyć umiejętność przedstawiania innych #umiejętnościspołeczne#autyzm#ZA#ASDipokrewne#rewalidacja#IPET#ćwiczenia Czego dzieci się uczą Pierwszoplanowe: przedstawianie innych.Drugoplanowe: inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy, słuchanie, zwracanie uwagi, czekanie na swoją kolej, współpraca. Materiały Kartki papieru (w zależności od możliwości dzieci na kartkach można zamieścić pytania do wywiadu, wskazówki odnośnie do sposobu prowadzenia wywiadu lub też można nic … Czytaj dalej Wywiad i prezentacja – zajęcia – umiejętności społeczne