Uczniowie mają różne tempo pracy, różny poziom aspiracji i różne poczucie własnej wartości. Brak indywidualizacji utrudnia, a czasem uniemożliwia zrównoważony, harmonijny rozwój. - Twierdzi psycholog, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej Małgorzata Rey. Na pytanie : Czy w szkole możliwa jest indywidualizacja?... Continue Reading →

Reklamy