Za każdym razem, kiedy uczeń wyda odgłos przypominający mowę, pochwal go…

Faza 1: Rozwinięcie wokalizacj

Continue reading „Wokalizacja i naśladownictwo oralno-motoryczne – ćwiczenia”

Reklamy