WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych w ramach prowadzonych zajęć WYCHOWANIE FIZYCZNE Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących somatognozę (orientację w schemacie własnego ciała). "Przeznaczenie większej ilości czasu na opanowanie danej sprawności ruchowej. Wielokrotne wyjaśnianie reguł sportowych. Zapewnienie większej liczby ćwiczeń potrzebnych do opanowania danej umiejętności. Dostosowanie rodzaju ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych … Czytaj dalej WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia