Warunki i zasady do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

Wskazanie źródeł informacji o uczniu:

Continue reading „Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u”

Reklamy