Uwagi w dzienniczku czyli jak usunąć niewygodnego ucznia z klasy