Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy