Uczeń z autyzmem

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, którego objawy występują w trzech głównych obszarach (tzw. triada autystyczna): komunikacja;interakcje społeczne;stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowania, aktywności... Symptomy trudności Komunikacja A. Werbalna: unikanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy;używanie mimiki twarzy niedostosowanej do wypowiedzi;problemy z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy;wykonywanie ograniczonych gestów w celach komunikacyjnych, np. wskazywanie lodówki w celu otrzymania ulubionego … Czytaj dalej Uczeń z autyzmem