boys having fun in the grass

Jak prezentować materiał na lekcji dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi?

Autorzy: Kutscher, Attwood i Wolff – trójka znanych klinicystów w swojej książce pt. „Dzieci z zaburzeniami łączonymi” proponują taką oto skróconą wersję poradnika dla Continue reading „Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela”

Reklamy