Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych