W książce pt. "Dlaczego podskakuję" Naoki Higashida -  niemówiący trzynastolatek z autyzmem posługujący się specjalną  tablicą z literami odpowiada na szereg pytań dając czytelnikom dostęp do nieznanego świata autyków. Jedno z nich brzmi: Czy trudno ci się ubrać odpowiednio do sytuacji?... Continue Reading →

Reklamy