uczeń3

Nie możemy założyć, że dzieci z ASD same zauważą i zaczną naśladować typowe zachowania innych ludzi.

Nauka takich zachowań przebiega najskuteczniej w środowisku społecznym zapewnianym Continue reading „Terapie społeczne w ASD”

Reklamy