Terapia przez sztukę – zajęcia, autyzm

Sztuka może być wspaniałym medium pozwalającym wyrażać emocje dzieciom z ASD, szczególnie tym, które mają ograniczoną zdolność komunikacji werbalnej lub wcale nie mówią. Różnorodne techniki plastyczne pomagają rozwijać zmysł dotyku, motorykę małą i koordynację ręka-oko. Własnoręczne wykonanie graficznego, namacalnego obiektu podnosi poczucie własnej wartości „Nauczyciele i rodzice mogą motywować dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera … Czytaj dalej Terapia przez sztukę – zajęcia, autyzm