Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z autyzmem/ZA oraz ucznia z zaburzeniami pokrewnymi, a także ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Continue reading „Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)”

Reklamy