Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm

W przedmiocie zawarte są treści, które dziecko poznaje w bezpośrednim kontakcie z otaczającą rzeczywistością (klasy I-IV) "Tematyka w nim zawarta jest związana z tematyką języka polskiego, logopedii i innymi zajęciami. Cele: kształtowanie poczucia własnej tożsamości, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczeństwie, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, … Czytaj dalej Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm