Sprawdziany/testy

Sprawdziany i rozwiązywanie testów to kolejne zadania szkolne, które są szczególnie trudne dla dzieci z ASD, nawet tych wysokofunkcjonyjących, radzących sobie najlepiej, ponieważ stanowi kombinację zarządzania czasem, ręcznego pisania, lęku i wykorzystania funkcji wykonawczych "Taki uczeń ma prawo do zdawania sprawdzianów w alternatywnej formie (np. ustnie lub wypełniając test luk), otrzymania dodatkowego czasu na napisanie … Czytaj dalej Sprawdziany/testy