Słabe i mocne teorie autyzmu

  Uta Frith - autorka wielu publikacji na temat autyzmu, stara się wydobyć rzetelne informacje z pośród tych, które wciąż wprowadzają zamęt. Opiera się na konkretnych teoriach i nie akceptuje bezkrytycznie wszystkich dostępnych danych. Jest profesorem Zakładu Rozwoju Poznawczego w Institute of Cognitive Neuroscience w Londynie. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniami nad autyzmem u dzieci … Czytaj dalej Słabe i mocne teorie autyzmu