Scenariusze sytuacji trudnych sensorycznie, z którymi muszą borykać się na co dzień dzieci z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole opisuje w swojej książce Lindsey Biel

Continue reading „Sensorycznie trudne scenariusze szkolne”

Reklamy