Szkoła jest dużym wyzwaniem dla autystycznych dzieci. Każdy dzień jest polem bitwy dla ich nadwyrężonych zmysłów. Każdy korytarz kryje rząd zagadkowych drzwi, za każdymi drzwiami znajdują się twarze, twarze zlewają się ze sobą w jedną nierozpoznawalną masę. To budzi niepokój. Każda zmiana jest sprawdzianem ich umiejętności społecznych. Każdego dnia są oceniani przez nauczycieli i rówieśników. Nie jesteśmy w stanie przygotować ich na wszystkie szkolne niespodzianki jednak możemy zminimalizować związane z nimi straty

Continue reading „Rozpoznawanie kolegów i koleżanek w klasie – scenariusz zajęć”

Reklamy