1.jpg

Rodzina często musi się przystosować do nieelastycznych rytuałów i oczekiwań względem zachowania, nietolerancji dla hałasu, bałaganu czy jakiejkolwiek ingerencji w samotne działania rodzica, do czarno – białego postrzegania ludzi i traktowania wizyt przyjaciół dzieci jako „najazdu na dom”.

„Osoba z zespołem Aspergera, choć często potrzebuje wsparcia od innych, to sama jednak rzadko wspiera członków swojej rodziny, nie interesuje się wydarzeniami, które mają dla Continue reading „Rodzic z zespołem Aspergera”

Reklamy