RAMOWY PLAN PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNAGO

Obszar I – Samoobsługa: „Ja z samym sobą”

Jedzenie

  • Spożywanie posiłków; posługiwanie się sztućcami i naczyniami.
  • Nalewanie i przelewanie płynów.
  • Przygotowywanie posiłków.
  • Zasady zachowania się przy stole.

Ubieranie się

  • Ubieranie i rozbieranie się.
  • Dobór stroju.
  • Estetyka ubioru.

Continue reading „Ramowy plan IPET-u”

Reklamy