aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

„Czy masz jakieś rady dla nauczycieli, mających w klasie ucznia z ZA (zespół Aspergera)? Jakie postępowanie nauczyciela mogłoby pomóc uczniowi z ZA w zintegrowaniu się z klasą? – Odpowiada Katja Schrödinger osoba z ASD

Nauczyciel-wychowawca, czy taki zwykły? Zakładam, że wychowawca bo on ma większe pole do popisu. Przede wszystkim trzeba tłumaczyć dziecku o co komu chodzi. Jeżeli zachowanie dziecka było niewłaściwe, to należy powiedzieć, czego oczekujemy. Jeżeli Continue reading „Rady dla nauczycieli mających w klasie dziecko z ASD”

Reklamy