Jak przystosować warunki w klasie do ucznia z ASD/ADHD/dysleksją i podobnymi zaburzeniami?

Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ każde dziecko ma swoje specyficzne problemy związane z integracją zmysłów. Jednak w każdym „przypadku” wygrywa indywidualne Continue reading „Przystosować środowisko pracy do ucznia”

Reklamy