Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły