Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

Procedury osiągania celów w programach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Metody pracy: „pogadanka, dyskusja, obserwacja, pokaz, demonstracja, doświadczenie, ćwiczenia praktyczne, Metoda Dobrego Startu Magdy Bogdanowicz, terapia zabawą, muzykoterapia, metoda globalnego czytania Glena Domana, 18 struktur wyrazowych, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda wpływu osobistego, metody rozwijające aktywność własną, dydaktyczne, komunikacji wspierającej i wspomagającej, czynnościowe. … Czytaj dalej Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych