Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera

Program zajęć rewalidacyjnych, klasa 7, zespół Aspergera CELE:1. Kształtowanie kompetencji umożliwiających pełne uczestnictwo i doświadczanie sukcesów na polu życia społecznego szkoły jak i poza nią2. Wzmacnianie obszarów funkcjonujących prawidłowo3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości ZADANIA I TEMATYKA: 1. Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych (TUS) - kształtowanie i wzmacnianie postawy otwartości w komunikacji, rozwijanie umiejętności podejmowania trudnych … Czytaj dalej Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera