Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej

Czas realizacji programu: pierwszy etap edukacyjny. Zalecenia: stymulowanie rozwoju poznawczego, usprawnianie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej, doskonalenie kompetencji społecznych, kształtowanie umiejętności szkolnych przydatnych w życiu codziennym. Cele: wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego możliwości, wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji. Ewaluacja: rozmowy z rodzicami, bieżąca obserwacja (karty obserwacji), rozmowy z nauczycielami i … Czytaj dalej Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej