Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwooda