Ustalenie indywidualnego profilu dziecka, który opisuje jego niepowtarzalne cechy rozwojowe stanowi podstawę stworzenia zindywidualizowanego programu terapii. "Taki profil powinien zawierać opis wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka, a nie tylko tych, które w sposób oczywisty są związane z niepokojącymi objawami. Np. niezdolność... Continue Reading →

Reklamy