aaaaszkoła10.jpg

Ustalenie indywidualnego profilu dziecka, który opisuje jego niepowtarzalne cechy rozwojowe stanowi podstawę stworzenia zindywidualizowanego programu terapii.

Continue reading „Profil dziecka z ASD”

Reklamy