Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III

Treści programowe z działu Pojęcia geometryczne z programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych Klasa I Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych na płaszczyźnie. Nazywanie podstawowych figur geometrycznych. Klasyfikowanie figur geometrycznych według jednej z cech: koloru, kształtu, wielkości. Komponowanie szlaczków, wzorów i obrazków z figur geometrycznych. Klasa … Czytaj dalej Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III