I- IV rok nauczania, uwagi ogólne…

Zgadzam się z tezą Tadeusza Gałkowskiego, że początek nauczania  dziecka z autyzmem ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. Zatem „niezmiernie ważną sprawą w tym okresie Continue reading „Początek nauczania – ASD”

Reklamy