Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy