2897

Dzieci z ZA są zadziwiająco wrażliwe na osobowość nauczyciela.

Niemal siedemdziesiąt lat temu Hans Asperger napisał:

Dzieci te często są zadziwiająco wrażliwe na osobowość nauczyciela. Jakkolwiek wiele trudności sprawiają one nawet w optymalnych warunkach, można nimi kierować i uczyć je, ale tylko gdy nauczyciel zapewnia im prawdziwe zrozumienie i uczucie, okazuje im życzliwość i, co nie bez znaczenia, ma poczucie humoru. Stosunek emocjonalny nauczyciela wpływa, bez jego woli i świadomości, na nastrój i zachowanie dziecka. Oczywiście, opieka i prowadzenie takich dzieci zasadniczo wymaga właściwej wiedzy na temat ich szczególnych cech, jak również prawdziwego talentu i doświadczenia pedagogicznego. Zwykła wydajność w nauczaniu nie wystarcza (Asperger, 1944/2005, s. 62-63). Continue reading „Osobowość i wiedza nauczyciela”

Reklamy