Ocenianie

Kontrola ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena jako sposób przekazywania tej wiedzy uczniom i rodzicom "Powinna być ona ustną lub pisemną informacją o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych pokazującym jego rozwój w określonym przedziale czasowym. Jej nadrzędnym celem jest podkreślanie mocnych stron ucznia, wskazywanie kierunków działań uzupełniających, niezbędnych dla … Czytaj dalej Ocenianie