Nie należy mówić do dziecka podczas wprowadzania planów aktywności, chyba że w planie znajduje się zadanie rozwijające umiejętność nawiązywania właściwych interakcji społecznych

Continue reading „Nie mówić do dziecka – plany aktywności”

Reklamy