Jednym z najbardziej bezużytecznych i niedbałych skrótów myślowych, których używamy, upominając nasze dzieci, jest zwrot „Skup się!”. Naprawdę chodzi nam o to, by dziecko skoncentrowało się na przyswajaniu informacji, którą przekazujemy mu słownie lub przedstawiamy/pokazujemy w inny sposób

Continue reading „Nauka koncentracji w autyzmie”

Reklamy