Nauczyciele w klasie mogą przygotować uczniów na zastępstwo, dając im z wyprzedzeniem plik fotografii podpisanych imionami możliwych zastępców

Continue reading „Nauczyciel na zastępstwie”

Reklamy