Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem