klasa7.jpg

Metodę skryptów i ich wycofywania stosujemy, aby nauczyć osobę z autyzmem samodzielnego rozpoczynania rozmowy, bez naszych podpowiedzi słownych, takich jak: Powiedz cześć”, „Powiedz tacie: zjadłem dziś kurczaka na obiad” czy „Powiedz: pokolorowałem obrazek”.

Continue reading „Metoda skryptów”

Reklamy