W Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) skierowanych do autystycznych uczniów oraz uczniów z zaburzeniami pokrewnymi wykorzystuje się wiele metod, jedną z nich jest „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Continue reading „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”

Reklamy