Dzieci z dysleksją (i nie tylko) borykają się z trudnościami z pisownią popularnych wyrazów, co bardzo utrudnia tworzenie tekstów, gdyż często nie wiedzą, jak napisać słowo którego chcą użyć

Continue reading „Listy słów”

Reklamy