Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno - wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 "Arkusz samooceny dla ucznia zawierający wykaz szczegółowych umiejętności zdobytych w danym okresie nauczania w formie zrozumiałej dla ucznia. Wstępna ocena opisowa wychowanka która, dotyczy przede wszystkim tych umiejętności, które charakteryzują dziecko rozpoczynające swoją edukację w klasie pierwszej. Ocenianie bieżące: słowna pochwała; umowny … Czytaj dalej Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych