sensory class
Staff photo by David Leaming SENSORY CLASS

W kontakcie z innymi osobami dziecko autystyczne często przyjmuje postawę wycofania się, która przez lata może ulegać utrwaleniu i stanowi poważną przeszkodę w jego dalszym rozwoju.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej jako jeden z celów wychowawczych dzieci z autyzmem

„Obserwuje się brak niezbędnych zdolności językowych, na które składają się cechy  Continue reading „Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych”

Reklamy