Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych