Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty Język obcy nowożytny - angielski, niemiecki Zakres trudności: Słuchanie i mówienie Symptomy zaburzeń: Trudności: z rozumieniem tekstu czytanego lub odtwarzanego z nagrania;ze swobodnym wypowiadaniem się na określony temat;z analizą słuchową wyrazów w zdaniach;z … Czytaj dalej Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych