dziecia6

Umożliwienie dziecku kontaktu z rówieśnikami nie wystarczy, by pomóc mu pokonać problemy społeczne.

„Przynależność do grup społecznych, takich jak drużyny harcerskie, może być korzystna, ale by tak się stało, zwykle konieczne jest wprowadzenie dodatkowej struktury i zastosowanie szczególnych interwencji. Bardziej pomocny może się okazać wybór zajęć grupowych związanych z zainteresowaniami i talentami twojego dziecka. Udział w nich będzie mu sprawiał przyjemność i umożliwi spotkania z osobami myślącymi podobnie do niego, które będą przez to bardziej skłonne, by je zaakceptować i polubić. Continue reading „Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne”

Reklamy