IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami

Data opracowania .......... INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Opracowany przez zespół w składzie: Koordynator zespołu: ........................................ .................................................................................... ...................................................................................... ....................................................................................... Na okres: ........................................................... I. Metryczka Imię i nazwisko ucznia ........................................................ Data urodzenia ........................................................................ Klasa ............................. Wychowawca ..................................................... Orzeczenie (w formie tabelki). 1 kolumna: rozpoznanie ....................................................... data wydania ............................ numer ................ kto wydał ....................................................... na jaki okres ................................. 2 … Czytaj dalej IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami